Vole Dijital

Kurumsal Kimlik

Vole Dijital

BİR MARKANIN SAHADA NASIL VE NEDEN TERCİH EDİLECEĞİNİ ÖNCELEYEN KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI

İşletmenizin ve/veya fikrinizin marka olabilmesi için ilk önce bir kimliğe bürünmesi şart. Kimliği olmayan her şey büyük bir hiçtir. Biz insanlar gibi markalar da ne denli özgün bir kimliğe sahipse o denli başarılı olabilir. Manifesto, afiş, slogan, renkler vb. pek çok gizli kahraman, bir markanın aslında insanların bilinçaltına pozitif etki bırakabilen başat enstrümanlarıdır. Her marka için her renk uygun değilken, her slogan da uygun değildir. En uygun ve doğru içeriği oluşturabilmek için markanın kurum kimliğine yapılan yatırım eksende yer alır. Kurumsal kimlik çalışmalarında marka yetkilileri ile ajansımızın alanında uzman ekibi birlikte yol kat eder. Ortak fikirleri belirlemek üzere nitelikli argümanlarla çalışan Vole Dijital Ekibi, kolektif bilinçten güç alarak bir markanın sahada nasıl ve neden tercih edileceğini çok iyi saptar ve hayata geçirir.
Sosyal Medya
Planlama